Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

NaÄŹĹĽËťe sluÄŹĹĽËťby    Profil zadavatele

Profil zadavatele

x:tendr - profil zadavatele je elektronický nástroj, který splňuje požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Popis služby zřízení a provozování profilu zadavatele na STAVEBNÍonline

  • » zřízení profilu zadavatele a provedení oznámení adresy profilu do Věstníku veřejných zakázek
  • » profil zadavatele na serveru www.stavebnionline.cz, který se dlouhodobě věnuje zadávání veřejných zakázek
  • » portál STAVEBNÍonline má ve své části Profily zadavatelů nainstalován komerční serverový certifikát. Pomocí tohoto certifikátu se návštěvníci mohou přesvědčit o identitě provozovatele a zároveň zajišťuje bezpečnou komunikaci.
  • » administrační rozhraní přístupné přes internetový prohlížeč; k profilu zadavatele je možné zřídit více uživatelských účtů s různou úrovní oprávnění
  • » uveřejňování zadávacího řízení prostřednictvím pracovníků společnosti RTS, a.s.
  • » vkládání povinných i nepovinných údajů a dokumentů u kterých to ZVZ předpokládá
  • » kapacita profilu zadavatele není nijak omezena a nemá vliv na nabídkovou cenu;
  • » záznamy o všech úkonech, které souvisí se zveřejněním zadávacího řízení (zveřejnění, záznamy o případných změnách či doplnění), včetně identifikace osoby, která je provedla
  • » sestavení protokolu o uveřejnění dané zakázky; protokol se generuje automaticky a je přístupný v administraci profilu zadavatele a je samozřejmě bezplatný.

 

obrazovka profilu zadavatele

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.