NAŠE SLUŽBY METODIKA PRO ZADAVATELE PROFILY ZADAVATELŮ LEGISLATIVA ČR - EU ČÍSELNÍKY KVALIFIKACE DODAVATELŮ KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 


     Hlavni menu ProvádÄ›cĂ­ pĹ™edpisy


Prováděcí předpisy

Kromě zákonů 137/2006 Sb. a 139/2006 Sb. je oblast veřejných zakázek a koncesí upravena následujícími prováděcími právními předpisy.

Prováděcí předpisy k zákonu o veřejných zakázkách

 •  » nařízení vlády 77/ 2008 Sb., o stanovení finančních limitů v aktuálním znění
 •  
 •  » 232/2012 Sb., vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 •  » 231/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
 •  » 230/2012 Sb.,vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 •  » 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profil zadavatele
 •  » 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek
 •  » 9/2011 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
 •  » 392/2010 Sb., náležitosti žádosti o stanovisko MF v oblasti veřejných zakázek
 •  » 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 474/2009 Sb., změna nař. vlády o finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 77/2008 Sb. nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
 •  » 130/2007 Sb., o pověření provozovatele subsystému informačního systému
 •  » 328/2006 Sb., vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 326/2006 Sb., vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje,náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
 •  » 274/2006 Sb., vyhláška, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
   

Již zrušené prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných zakázkách

 •  » 304/2006 Sb., nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
 •  » 329/2006 Sb., vyhláška, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek
 •  » 330/2006 Sb., vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 16/2010 Sb., změna uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

Prováděcí předpisy ke koncesnímu zákonu

 •  » 78/2008 Sb. nařízení vlády kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
 •  » 217/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon
 •  » 238/2006 Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona