Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

   Aktu��ln�� informace

Konference

Dne 22. října 2019 pořádáme konferenci věnovanou veřejným zakázkám na stavební práce. Hlavními průvodci procesem zadávání "stavebních zakázek" budou Mgr. Pavel Herman z Ministerstva pro místní rozvoj a Ing. Petr Vrbka, expert na stavební zakázky z RTS.

Celý článek ...

Povinná elektronická komunikace v zadávaní veřejných zakázek

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.