Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

ČlĂĄnky    UveřejňovĂĄnĂ­

Malý a střední podnikatel

Podle citované směrnice se za drobného, malého a středního podnikatele1 (MSP) se považuje podnikatel, pokud:

  • a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a
  • b) jeho aktiva2/majetek3 nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR (přepočet se provádí podle poměru EUR ke Kč k 31. 12. předcházejícího roku a činí cca 27,02 Kč/EUR, z čehož vychází obrat 1.351.000.000,- Kč).

Podle statistiky stavebních firem (časopis Stavitelství 12/2016) do kategorie malých a středních firem nespadají tito stavební dodavatelé (stav k 31. 12. 2015):

  • Metrostav a.s
  • Eurovia CS a.s.
  • Skanska a.s.
  • Strabag a.s.
  • HOCHTIEF CZ a.s.
  • WIETELSKY stavební s.r.o.
  • IMOS Brno, a.s.
  • Subterra a.s.
  • Porr a.s.
  • PSJ a.s.
  • GEMO Olomouc, spol. s r.o.
  • M – SILNICE a.s.
  • VCES a.s.
  • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
  • PKS holding a.s.
  • SMP CZ a.s.
  • Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným
  • KLEMENT a.s.

Není zcela zřejmé, jakou „vážnost“ tento údaj má, ale je povinný, takže je nutné jej vyplnit. U zakázek na dodávky a na služby je potřebné vždy ověřit z veřejně dostupných zdrojů zda vybraný dodavatel naplňuje nebo nenaplňuje znaky malého či středního podnikatele.

Š 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.