Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

STAVEBNÍonline

8.3.2018

21. března 2018 pořádáme seminář s názvem Veřejné zakázky v praxi, který povede Ing. Petr Vrbka a který se zaměří na vybraná témata ze zadávání veřejných zakázek po roce účinnosti nového zákona. Více informací, včetně možnosti zakoupení, najdete na našich stránkách.

8.1.2018

Od 1. ledna platí nové finanční limity u veřejných zakázek!

30. 12. 2017

Nově na našem portále najdete článek věnovaný evidenci skutečných majitelů.

24. 1. 2017

Postupně přidáváme nové články i odpovědi na Vaše dotazy. Dnes přidáváme komentované rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Najdete jej v rubrice Články.

18. 1. 2017

Připravili jsme dva krátké workshopy z oblasti zadávání veřejných zakázek. Jeden se bude týkat změny závazků ze smlouvy a druhý bude zaměřen na zakázky na zpracování projektové dokumentace. Oba workshopy povede Ing. Petr Vrbka. Podrobnější informace, včetně zakoupení, najdete na stránkách naší společnosti.

9. ledna 2017

Právě spouštíme novou verzi našeho webu, který se věnuje zadávání veřejných zakázek. Průběžně budeme doplňovat články i odpovědi na dotazy, které nám můžete zasílat na e-mail:stavebnionline@rts.cz

STAVEBNÍonline je specializovaný internetový informační systém pro celou oblast veřejných zakázek obsahující veškeré a uspořádané informace a širokou nabídku poskytovaných služeb pokrývajících reálné potřeby všech účastníků zadávání veřejných zakázek.

Na stránkách naleznete

  • » aktuální i připravované právní předpisy z oblasti veřejných zakázek
  • » metodiku zadávání veřejných zakázek
  • » vybraná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s odborným komentářem
  • » odpovědi na nejčastější dotazy
  • » nabídku našich služeb - zajištění zadávání veřejných zakázek

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.